Καμπάνια Multiplex

Κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου του επιτραπέζιου σταφυλιού, επισκεφθήκαμε 5 περιοχές (Κιλκίς, Βροντού Πιερίας, Κρύα Βρύση Πέλλας, Καβάλα και Άγιο Παύλο Χαλκιδικής), για να κάνουμε μετρήσεις με τη συσκευή[…]

Read more